Rådgivning

Begreppet rådgivning till företagare är stort och kan innebära allt från skattekonsultationer till rådgivning som går in på ägarnas privata ekonomi.

Begreppet rådgivning till företagare är stort och kan innebära allt från skattekonsultationer till rådgivning som går in på ägarnas privata ekonomi.

Det krävs många år i branschen för att spara på sig kunskap och information på alla plan. Framförallt krävs det erfarenhet för att inse sin sk. inkompetensnivå dvs. när måste man ta andra personer till hjälp för att kunna lösa kundernas behov av hjälp. Vi har den erfarenheten, vi har den kunskapen.

Kontakta oss, berätta vad du står och vad du vill ha hjälp med så återkommer vi med förslag på hur vi kan gå vidare.