Revision

Brorsson & Co Revisionsbyrå

Wallman & Co AB har ett nära samarbete med flertalet revisorer.

Tillsammans utgör vi ett bra team med en mycket bra grund att stå på. Vi ser revision som ett verktyg för att du ska ha bra kontroll och styrning på ditt företag.

Löpande under året håller vi kontakt med våra kunder för att säkerställa att ev frågeställningar inte blir liggandes till 6 månader efter avslutat kalenderår. Att revidera historik är en del av vårt jobb men vi är även med och skapar din framtid.